Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Městský prapor

   Slavnostně předal 1.2.1995 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prapor města Dvora Králové nad Labem starostovi města ing. Milanu Moravcovi (+4.8.2017, v úřadu 1993-1998) v síni státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze.
    Tento městský prapor byl vytvořen podle praporu městského vojska (tzv. Hotovosti). Podle pověsti se Městská hotovost zúčastnila v roce 1620 bitvy na Bílé hoře. Ve skutečnosti se zúčastnila bitvy u Štěrbohol (bitva u Prahy) až 6.5.1757, kdy Prahu obléhalo pruské vojsko pod vedením krále Bedřicha II. Velikého (Fridrich II. der Grosse). Královédvorská Městská hotovost měla v této bitvě svůj tábor na Bílé hoře. puvodni-prapor-mesta.jpg
      Původní historický prapor městského vojska "Hotovosti", uložený v městském muzeu, je zelený.
    Na lícní straně je uprostřed obraz Královédvorské Panny Marie v červených šatech, stojící na oblaku, na kterém je městský znak. mestsky-prapor-rub.jpgNa rubu jsou znaky českých zemí (17. století): uprostřed český lev, vpravo nahoře moravská orlice, vlevo slezská orlice. Vpravo dole Horní Lužice, vlevo Dolní Lužice.
   Podle členů heraldické komise parlamentu: "jde o unikátní případ, kdy se městský prapor neodvozuje od městského znaku, ale z praporu městské hotovosti."
      List praporu tvoří tři vodorovné pruhy - zelený, bílý a zelený v poměru 2:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Bílý pruh uprostřed symbolizuje Labe, které protéká městem, horní i dolní zelený pruh symbolizuje zeleň, která je ve městě i v jeho okolí. Prapor byl schválen rozhodnutím č. 21 předsedy Poslanecké sněmovny 19.1.1995.

 

Městský znak

      Slavnostní předání dekretu o udělení znaku města Dvora Králové nad Labem se uskutečnilo 13.5.2008 v jednacím sále Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ing. Miloslava Vlčka ho převzal starosta města Daniel Lukeš.   

Znak na svorníku v kostele je z roku 1486 (foto Jan Stránský 2017).

znak-mesta-na-svorniku--foto-jan-stransky-2017.jpg
   puvodni--erb-mesta-na-klenbe-kostela.jpg Městský znak udělil v roce 1398 český král Václav IV.: „Uprostřed červeného štítu stojí stříbrná hradební zeď s dvěma věžemi z tesaného kamene, zakončená cimbuřím se sudým počtem stínků (hradebních zubů). V ní je otevřená zlatá brána s dvěma páry červených pantů (v bráně hlava paní králové Žofie). Každá věž má jedno čtvrcené okno a je zakončena stříbrnou sedlovou střechou s dvěma zlatými křížky. Mezi věžemi stojí uprostřed na dvou stíncích český lev.
      znak-dk.jpgCísař Ferdinand I. v roce 1547 „polepšil“ městský znak: odstranil z brány hlavu královny Žofie. Místo ní vložena do brány zlatá mříž, vytažená do dvou třetin výšky, jako připomínka toho, že v roce 1421 obyvatelé města bez boje otevřeli bránu husitům.
      Tato změna znaku byl jeden z trestů za povstání českých stavů a měst proti císaři Ferdinandovi I. ve Šmalkaldské válce 1546-1547 (Šmalkaldy v Durynsku).

 


roratnik.jpg    Znak města měl během staletí několikrát změněn barvy střech věží, vnitřku brány a tvar štítu.
    17.11.1886 byl potvrzen Zemským archivem Království českého podle znaku, který byl dodatečně (není známo kdy) vlepen do rorátníku královédvorského ze 16. století.
      Ve 20. století se původní stříbrné sedlové střechy barvily černě (zčernalé stříbro, někdy zaměněna černá barva za modrou), křížky se změnily na makovice a hradební zeď byla protažena až do kraje štítu. Na pohlednicích se v letech 1975 - 1990 objevovala také zelená pata štítu - trávník pod městskou bránou.
    V roce 2007 byla potvrzena "správnost užívané podoby znaku tak, aby nebyl v rozporu s heraldickými pravidly". Sedlové stříšky dostaly tmavočervenou barvu. Od 13.5.2008 "jsou všechna ostatní vyobrazení znaku města v rozporu s heraldickými pravidly" (citace: Jan Černík, vedoucí odboru VVS /Odbor všeobecné vnitřní správy).
      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 34, odst. 3: "Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas".

Současný prapor a znak města Dvora Králové si můžete prohlédnout v odkazu:

      http://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste/symboly-mesta.html

Na současném znaku má zásluhu člen expertní skupiny při podvýboru pro heraldiku a vexilologii ředitel Zemského archivu v Opavě RNDr. Karel Müller. Autorem znaku z roku 2002 je ing. Arnošt Drozd (*1976). Odkaz na stánkách:
      http://heraldika.drozd.info/hag/dvur-kral2.htm

V roce 2019 se mění lev v městském znaku.